News and events

News and events

III International Symposium on Horticultural Crop Wild Relatives
ОБЯВА ТЪРГ
1/16/2018 1:31:27 PM
търг с тайно наддаване
Класация на МОН за научната дейност за 2016 година
публична защита на дисертационен труд
Семинар Кайсия
6/18/2015 3:01:58 PM
Семинар на тема: КАЙСИЯ Селекция за устойчивост към вируса на шарката
dolorous notice
4/16/2015 9:46:43 AM
Семинар
11/10/2014 8:38:24 AM
Интензивно черешово производство: Проблеми и възможности