News and events

News and events

Семинар Кайсия
6/18/2015 3:01:58 PM
Семинар на тема: КАЙСИЯ Селекция за устойчивост към вируса на шарката
dolorous notice
4/16/2015 9:46:43 AM
Семинар
11/10/2014 8:38:24 AM
Интензивно черешово производство: Проблеми и възможности
Обява
8/7/2014 7:32:49 AM
ГОДИШНАТА СРЕЩА НА КОМИТЕТА ПО ХРАНИ И ЗЕМЕДЕЛИЕ (FA DC) ПО ПРОГРАМА COST (APC MEETING)
Публична защита на дисертационен труд
ДЕКЛАРАЦИЯ от общото събрание на учените