News and events

News and events

Институт по овощарство – Пловдив обявява процедура за подбор на кандидати за участие в Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“.
III International Symposium on Horticultural Crop Wild Relatives
ОБЯВА ТЪРГ
1/16/2018 1:31:27 PM
търг с тайно наддаване
Класация на МОН за научната дейност за 2016 година
публична защита на дисертационен труд
Семинар Кайсия
6/18/2015 3:01:58 PM
Семинар на тема: КАЙСИЯ Селекция за устойчивост към вируса на шарката