News and events

News and events

dolorous notice
4/16/2015 9:46:43 AM
Семинар
11/10/2014 8:38:24 AM
Интензивно черешово производство: Проблеми и възможности
Обява
8/7/2014 7:32:49 AM
ГОДИШНАТА СРЕЩА НА КОМИТЕТА ПО ХРАНИ И ЗЕМЕДЕЛИЕ (FA DC) ПО ПРОГРАМА COST (APC MEETING)
Публична защита на дисертационен труд
ДЕКЛАРАЦИЯ от общото събрание на учените
ПОКАНА за СЕМИНАР на Тема: Гинко билоба - дар от древността за бъдещето
Национална Научна Конференция "60 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО ПЛОВДИВ"
Декларация
6/12/2012 1:38:43 AM
Декларация От Колектива на Институт по овощарство, гр. Пловдив
На 20 ноември 2008г. се проведе Юбилейна Научна Конференция посветена на 100 години от рождението на проф. В.Велков