News and events

News and events

Ако знаете такива ценни овощни генетични ресурси, независимо дали са в горски масив, стари градини или единични дървета, моля обадете ни се на адрес г...
Наръчник по овощарство
Излезе от печат „Наръчник по овощарство”. В него подробно са разгледани основни практики при създаването и отглеждането на овощни насаждения.