Отдел - Селекция генетични ресурси и биотехнологии

Изследванията в секцията са насочени към следните актуални научни проблеми:
  • Събиране, съхраняване, изучаване и използване на генетичните ресурси при овощните растения;
  • Генетични, селекционни, имунитетни и биотехнологични изследвания за създаване на нови сортове и подложки в овощарството; 
  • Развитие на методите и средствата за повишаване продуктивността на овощните култури и най-вече качеството на плодовата продукция;