Автобиография - Аргир Тодоров Живондов

назад

АВТОБИОГРАФИЯ

Име

Аргир Тодоров Живондов


Място на раждане

Пловдив, България

Адрес

4004, Пловдив, Остромила 12

Образование:

1981г. “Магистър” – Висш селскостопански институт – Пловдив Диплом за висше образование № 10023/20.03.1981г. специалност Тропично и субтропично земеделие

1986г. “Доктор” – “Агробиологично проучване на интродуцирани нектаринови сортове” – Институт по овощарство – Пловдив

Работна характеристика:

1981г. – Агроном в Институт по овощарство – Пловдив

1982 – 1984г. – Редовен аспирант – Институт по овощарство – Пловдив

1985г. – Агроном – Институт по овощарство – Пловдив

1986г. – Научен сътрудник ІІІ степен

1987г. – Научен сътрудник – ІІ степен

1991г. – Научен сътрудник – І степен

2001г. – Старши научен сътрудник ІІ степен

Специализации

1990 – Никитска ботаническа градина – Ялта, Русия

1992 – Опитна станция – Жамблу, Белгия

1995 – Испания – Малага, Гренада, Севиля, Хуелва

Научна област

Селекция и семепроизводство на културните растения. Овощарство

Административна и

2004г. – Директор на ИО-Пловдив

организационна дейност

Член на Експертна Комисия към МЗГ

Член на Управителен Съвет на НЦАН

Член на Научен Съвет към ИО-Пловдив

Членство в Международната организация по градинарство (ISHS)

Участие в редакционни

Растениевъдни науки

колегии

Vocarstvo Journal of Pomology - Сърбия

Езици

Руски, френски

Публикации и брошури

61 броя

назад