Автобиография - Снежана Атанасова Милушева

ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

Име             Снежана Атанасова Милушева              
   
Място на раждане
 гр. Пазарджик   
   
Служебен адрес  
 Институт по овощарство-гр. Пловдив, ул. “Остромила”12  
   
Академично развитие           
1999/2002 г. - научен сътрудник III ст., вирусология, ИО
2002/2004 г. - научен сътрудник II ст. вирусология, ИО
2004 г. - научен сътрудник I ст. вирусология, ИО
2009 г. – Доктор
   
   Специализации:               
Юни 2000 г. Бонски Университет, гр. Бон, Германия. Тема: „Методи за диагностика на вирусни и вирусноподобни болести при овощните култури и производство на сертифициран овощен посадъчен материал”, във връзка с германско - българския проект „Насърчаване на овощарството и лозарството в България и на земеделието в планински регион Ловеч (проект FAMAD).
  Юни – Декември 2006 г. Институт по овощарство в гр. Рим, Италия, Лаборатория по молекулярна биология. Тема: „Използване на молекулярни методи при изучаване на междувидовите и вътревидовите генетични вариации на Pistacia sp.”, по италианско - българския проект „Фенотипна, биологична и молекулярна характеристика на моноични генотипове Pistacia terеbinthus L.” (проект CAPIFLORA).     

 Юни – Юли 2008 г. Института за изследвания в земеделието (IVIA), гр. Валенсия, Испания, Лаборатория по молекулярна биология. Тема: „Методики по фенотайпинг и молекулярни техники при контролирана селекция (Marker Assisted Selection)”, във връзка с проекта „Ограничаване на разпространението на вируса на шарката” (проект “SharCo”) по 7-ма рамкова програма на ЕК.    
   
 Чужди езици     
английски и италиански