Автобиография - Стефан Иванов Гандев

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

 

Име:

Гандев, Стефан Иванов

Дата на раждане

07 август 1962

Място на раждане:

Сливен, България

Служебен адрес:

Домашен адрес:

4004, Пловдив, ул. „Остромила” № 12

4002, Пловдив, ул. Владивосток” 12

тел:

+359 32 69 23 49

тел:

+ 359 899 827 607

E-mail:

instov@abv.bg

E-mail:

s.gandev@abv.bg

Образование:

Висш селскостопански институт;
Специалност: лозаро-градинарство, 1987 г.

Чужди езици:
Английски

Научни степени:
Институт по овощарство – доктор, 2000 г.
Институт по овощарство – доктор на науките, 2015 г.

Заемани административни и научни длъжности:

Институт по овощарство - директор от 2012 г.
Институт по овощарство - професор от 2017
Институт по овощарство - доцент 2012 - 2017
Институт по овощарство - научен сътрудник І ст. 2000 - 2012
Институт по овощарство - научен сътрудник ІІ ст. 1993 -2000
Институт по овощарство - научен сътрудник ІІІ ст. 1988 - 1993
Аграрно промишлен комплекс - агроном на овощарска бригада в с. Речица, 1987-1988

Член на Международни комисии и Научни и Консултативни съвети
- Член на Консултативния съвет по овощарство към Министъра на земеделието и храните в Република България - от 2013
- Член на Управителния Съвет на ССА - от 2015 г.
- Председател на Научния Съвет по овощарство и лозарство към ССА - от 2019
- Представител на България в Съвета на Международната организация по градинарска наука - от 2014
- Член на комисията „Семкови и костилкови плодове“ към Международната организация по градинарска наука - от 2014
- Член на комисията „Генетични ресурси при растенията“ към Международната организация по градинарска наука - от  2014
- Член на Научния Съвет на Институт по овощарство - 2012 до 2018
- Член на Управителния Съвет на „Опитна станция по лозарство“ - Септември - 2015 - 2017

Области на професионален интерес (ключови думи):
Размножаване на овощните растения, системи за формиране и резитба при овощните видове, генетични ресурси при ореха, производство на стандартен и сертифицират овощен посадъчен материал, отглеждан в контейнери.

Специализации (от дата до дата, институция, страна):
- 01.10.1993 – 04.01.1994 г. Royal Research Station of Gorsem – Belgium. Три месечна специализация на тема: Системи на формиране и резитба на семковите овощни видове.
- 01.07.2003 – 31.07.2003 Centro di ricerca per la frutticoltura – Roma, Italy. Едномесечна специализация на тема: Отглеждане и размножаване на обикновен орех (Juglans regia L.)

Членство в научни и професионални организации:
- International Society for Horticultural Science
- Научно-технически съюз на специалистите по земеделие

Участие в редакционни колегии на научни списания и рецензии
- Член на редакционната колегия на списание. „Растениевъдни науки” от 2014
- Член на редакционната колегия на Journal of Mountain Agriculture on the Balkans от 2016
- Член на редакционната колегия на Acta Horticulturae, 1139, 2015
- Член на редакционната колегия на Acta Horticulturae, 1259, 2019
Рецензии на статии в наши и международни научни списания:
Scopus - Acta Horticulturae, Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, Kuwait Journal of Science, Journal of Horticultural Research, International Journal of Fruit Science. Растениевъдни науки, сп. „Доклади на БАН“, Bulgarian Journal of Agricultural Science, Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, Agricultural Science and Technology

Рецензии на дисертации, хабилитации, технологии и докторанти:

Рецензент за получаване на академичната длъжност "Професор" – 5 бр.

Рецензент за получаване на академичната длъжност „Доцент” - 4 бр.

Рецензент за получаване на академичната длъжност „Гл.асистент” - 4 бр.

Рецензент на дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" - 4 бр.

Рецензент на технология – 1 бр.

Докторанти – 2 бр. успешно защитили
Научни проекти:
Общо - 22
Национални - 17
Международни - 5

Публикации
Общ брой - 110
3 монографии (на български)
1 енциклопедична монография  (на английски )
1 ръководство за упражнения по овощарство

Цитирания:

Общо – 365
В международни списания – 281, в български списания - 84
123 в списания по Web of Science и Scopus

Член на научни и организационни комитети на международни форуми
- II International symposium on wild relatives of subtropical and temperate fruit and nut crops 07-l2th April 2014 BAKU/Azerbaijan
- EUFRIN Plum and Prune Working Group Meeting, Skopelos Island, Greece, August 20-21, 2015
- International Symposium on Role of Plant Genetic Resources on Reclaiming Lands and Environment Deteriorated by Human and Natural Action’ Iran,16-20 May 2016
- International Conference On Agriculture & Horticulture November 11th to 13th, 2019 Rome, Italy
- 2nd International Conference and Expo on Agriculture & Horticulture (ICEAH-2019) August 12-13, 2019 in Prague, Czech Republic
- “International Conference on Plant Science Technology and Molecular Biology (ICPM 2019) May 23-25, 2019, at Valencia, Spain
- „First International Gobeklitepe Agriculture Congress“ (IGAC-2019) October 22 - 25 Sanliurfa, Turkey
- 2nd International Conference on Agriculture, Food Sciences and Aquaculture, 2021, November, 22-24, Bangkok, Thailand.
- 6th Edition of Global Congress on Plant Biology and Biotechnology (GPB 2022)” , March 24 -26, 2022, Singapore.
- AGRIFORUM 2024, 09-11 September, 2024, Dubai, UEA

Модератор на заседания в Международни научни симпозиуми
- ІV-ти Международен научен симпозиум ‚Agrosym‘ 2013; 3-6 октомври, 2013, Босна и Херцеговина
- ІІ-ри Международен симпозиум за дивите родственици на  тропичните и субтропичните плодове и орехоплодни култури; 07-12 април 2014 г., Баку, Азербайджан
- ІІІ Балкански симпозиум по овощарство, 15-19 септември 2015, Белград, Сърбия,
- Х Международен симпозиум за селскостопански изследвания, 10-13 юли 2017, Атина, Гърция

Организатор на международни форуми:
- III International Symposium on Horticultural Crop Wild Relatives, Bulgaria, 2018

Създадени сортове и технологии
Орехов сорт „Васден”
Орехов сорт Извор 10 (рацeмозен)
Технология за отглеждане на орех (Juglans regia L.)

Получени научни награди
2015 г. Диплом от съюза на изобретателите в България, 2015
2018 г. Плакет и диплом от Международен панаир Пловдив за разработката „Технология за отглеждане на орех“, 2018
2018 г. Медал от Международната организация за градинарска наука за организиране на научен форум