Персонал - Секция Селекция генетични ресурси и биотехнологии

Научно-технически помощници: 
 
Даниела  Енева
Лейда  Тодорова 
Светла  Пандова  
Янка  Колева