Изследователи - Секция Агротехника и растителна защита

Ваня Илиева Акова

   
гл.асистент, доктор
ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС -  Eкология и опазване на екосистемите - химия на пестициди, контейнерно отглеждане на овощни видове.