Изследователи - Секция Агротехника и растителна защита

Георги Димитров Корнов

гл. асистент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Технологии за отглеждане на ягодоплодни култури; напояване и химигация на овощните култури;аграрикономика.