Изследователи - Секция Агротехника и растителна защита

Надя Стоянова Христова


   асистент

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС (ключови думи): Микронапояване, технологии за отглеждане и напояване на овощни и зеленчукови култури, планиране и управление на поливния процес