Изследователи - Секция Агротехника и растителна защита

Пламен Иванов Иванов

   докторант

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Ентомология, Неприятели по овощни култури, Прогноза, Сигнализация, Размножаване, производство на стандартен и  сертифициран овощен посадъчен материал отглеждан в контейнери,