Изследователи - Секция Агротехника и растителна защита

Снежана Атанасова Милушева

   доцент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Растителна вирусология. Вирусни и вирусноподобни болести по овощните култури.