Изследователи - Секция Агротехника и растителна защита

Стефан Иванов Гандев


  професор, доктор на науките 

e-mail: s.gandev@abv.bg

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Орех, ябълка, круша, системи за формиране и резитба, растеж и плододаване, размножаване и селекция на ореха.