Публикации - Георги Димитров Корнов


Публикации
гл.ас. Георги Корнов 1. Koumanov, K., G. Kornov, K. Kolev and Z. Rankova (2006).  The daily yield impact on the harvesting economical efficiency fro primocane-fruiting raspberry varietiesJournal of Mountain Agriculture on the Balkans 9(6):1065-1076.
 2. Koumanov, K.S., I Tsareva, K. Kolev, G. Kornov (2009). Fertigation of primocane-fruiting raspberry – leaf and soil nutrient content between applications. Acta Hort. (ISHS) 825:341-348.
 3. Куманов, К.Г. Корнов, В. Казанджиев (2009). Напояването – интегриращо звено в съвременното овощарство. Растениевъдни науки 46: 224-228.
 4. Kornov, G., K. Koumanov, S. Milusheva, K. Kolev, Z. Rankova and I. Tsareva (2009). Regulated deficit drip irrigation impact on the yield of the 'Lyulin' primocane-fruiting raspberry cultivar. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 12(6): 1553-1565.
 5. Ранкова З., К. Куманов, Г. Корнов, К. Колев, Ст. Шилев (2009 ). Хербигацията – екологосъобразен подход за контрол на заплевеляването в овощни насаждения. Сборник на докладите от Третия международен симпозиум „Екологични подходи при производството на безопасни храни, 55-60.
 6. Kornov, G., K. Koumanov, K. Kolev, Z. Rankova, S. Milusheva and I Tsareva (2010). Regulated deficit drip irrigation impact on the growth of the 'Lyulin' primocane-fruiting raspberry cultivar. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 5: 1374-1384.
 7. Tsareva, I., K. Koumanov, G. Kornov (2010). Effect of phenological phases on the mineral content of leaves of six cherry cultivars grafted on 'Gisela 5' rootstock – implications for improving fertilization through micro-irrigation and fertigation. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans,13(5): 1338-1352.
 8. Ранкова, З., К. Куманов, Г. Корнов, К. Колев, С. Шилев (2010). Хербигация в овощни насажденияЗемеделие плюс 4: 42-43.
 9. Kornov, G., K. Koumanov, and I. Tsareva (2011). Regulated deficit drip irrigation impact on the fruit chemical composition of ‘Lyulin’ primocane-fruiting raspberry cultivar. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans 14(6): 1319-1330.
 10. Tsareva, I., K. Koumanov and G.Kornov (2011). Tuning fertigation: rootstock impact on the mineral content of flower buds, flowers and leaves of the ‘Bigarreau Burlat’ cherry cultivar. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 14(6): 1292-1303.
 11. Куманов, К., И. Царева и Г. Корнов (2011). Фертигация: съдържание на минерални хранителни вещества в почвения разтвор и листата на черешови дървета между две торови дозиМеждународна конференция „100 години почвена наука в България”, 16-20 май 2011, София, 564-568.
 12. Milusheva, S., K. Koumanov and G. Kornov (2012). First report on identification of raspberry bushy dwarf virus in red raspberry (Rubus idaeus L.) in Bulgaria. Third Congress of Virology, October 25-27, 2012, Sofia. Proceedings and Abstracts: 127-131.
 13. Ранкова, З., К. Куманов и Г. Корнов (2012).Вегетативни прояви на ремонтантния малинов сорт "Люлин" при някои хербициди. Земеделие плюс 9: 34-35.
 14. Kornov, G., K. Koumanov and I Tsareva (2013). Content of mineral elements in the leaves of the "Lyulin" promocane-fruiting raspberry cultivar under regulated deficit drip irrigation and fertigation. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans. 16(4):1009-1019. 
 15. Tsareva, I., K. Koumanov and G.Kornov (2013). Tuning fertigation: impact of frequent nitrogen applications on the mineral nutrient content in the soil and in the leaves of the sweet cherry trees. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 16(4): 983-994.
 16. Koumanov, K.S., I.N. Tsareva and G.D. Kornov (in print). Fertigation: content of mineral nutrients in the soil and in the leaves of sweet cherry trees between two applications. Acta Horticulturae (ISHS)