Researchers - Water Regime and Mineral Nutrition

Irina Nikolova Staneva
Research Scientist

FIELDS OF RESEARCH: agrochemistry, fruit crops, mineral nutrition, fertilization, fertigation

 

Снежана Атанасова Милушева
   доцент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Растителна вирусология. Вирусни и вирусноподобни болести по овощните култури.

   
George Kornov
Research Scientist, Ph.D.
Ваня Илиева Акова
   
гл.асистент, доктор
ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС -  Eкология и опазване на екосистемите - химия на пестициди, контейнерно отглеждане на овощни видове.

   
Дияна-Василева-Александрова
   асистент
ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: интегрирана растителна защита при овощните, контрол на болести при овощни, сортова чувствителност към огнен пригор 

   
Plamen Ivanov Ivanov
   assistant

 
      e-mail: plamen280976@yahoo.com

Areas of Professional Interest (Keywords):Entomology, Fruit Pests, Forecast, Signaling, Reproduction, Production of Standard and Certified Fruit Propagated in Containers,


 

Daniela Rangelova Germanova
assistant

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: