Researchers - Water Regime and Mineral Nutrition

Ваня Илиева Акова

   
гл.асистент, доктор
ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС -  Eкология и опазване на екосистемите - химия на пестициди, контейнерно отглеждане на овощни видове.