Researchers - Water Regime and Mineral Nutrition

Снежана Атанасова Милушева

   доцент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Растителна вирусология. Вирусни и вирусноподобни болести по овощните култури.