Персонал - Секция Агротехника и растителна защита

Научно-технически помощници: 

Даниела  Германова
Даниела  Арнаудова
Иванка Колевичина
Мариана  Иванова 
Мария Проданова