Персонал - Секция Агротехника и растителна защита

Научно-технически помощници: 

Верка Бакърджиева
Даниела  Арнаудова
Мария Проданова
Райна Добревска