Текущи проекти

 

                                                                                                                                                           

Проект финансиран и координиран от Международна агенция по атомна енергия с подкрепата на Агенция за ядрено регулиране – България, и Селскостопанска академия – София.
“Improving Crop Water Productivity and Nutritional Quality of Orchards” (Повишаване продуктивността на водата и качеството на плодовете в овощната градина)


                                                                                                                                                           

Проект към ФНИ

КП-06 М 46/2 "Проучване въздействието на новата клонова подложка „Доцера 6“ върху стопанските характеристики и качеството на плодовете"