Производствено-екпериментална база

Институтът разполага с производствено-експериментални полета на територията си в Пловдив, в Асеновград и в с. Цалапица , както и с ин витро лаборатория за производство на овощен и ягодов посадъчен материал. 

 
  Иван Кокошаров- Ръководител Експериментални бази
  ас. Виктория Николова - Ръководител на ин витро лаборатория  
 
 
 

За закупуване на посадъчен материал посетете сайта: http://nursery.fruitgrowinginstitute.com/