Администрация

 
  
Директор: проф. дн Стефан Гандев
Телефон: 359 32 692349
Е-mail: s.gandev@abv.bg
 
Заместник директор: гл. ас. д-р Мариета Нешева
Телефон: 359 32 671095 
 
Е-mail: marieta.nesheva@abv.bg

 

   
Научен секретар: проф. д-р Заря Ранкова
Факс: 359 32 670808
Е-mail: rankova_zarya@abv.bg

 
 

Отдел Финансово - административен

Елена Кръстева – ръководител, ЧР
Вера Калафирова - в.и.д. гл.счетоводител
 Маргарита Стоева – технически секретар
Димитрия Иванова - касиер 
  Димитър Ташинов - домакин
Елена Христева - хигиенист