Администрация

 
  
Директор: проф. дн Стефан Гандев
Телефон: 359 32 692349
Факс: 359 32 670808
Е-mail: s.gandev@abv.bg
 
Заместник директор: проф. д-р Валентина Божкова
Телефон: 359 32 671095 
Факс: 359 32 670808
Е-mail: vbozkova@abv.bg

 

   
Научен секретар: проф. д-р Заря Ранкова
Факс: 359 32 670808
Е-mail: rankova_zarya@abv.bg

 
 E.Slavcheva
Главен счетоводител: магистър Елизабет Славчева
Телефон: 359 32 670535 
Факс: 359 32 670808
Е-mail: slavcheva_io@abv.bg

Отдел Финансово - административен

Елизабет Славчева - гл.счетоводител  
Елена Кръстева – икономист  Маргарита Стоева – технически секретар

 
Димитрия Иванова - касиер  Витко Русенов - портиер 

 Димитър Ташинов - домакин