Лаборатории

Научни лаборатории: агрохимична, ентомологична, помологична, биотехнологична, имунитет на растенията, вирусология

Научно-производствена лаборатория за ин витро размножаване на овощен и ягодов посадъчен материал с депо- изолатор, оранжериен комплекс за адаптация и поле за доотглеждане на получените растения.
Производствен капацитет – 1 200 000 растения годишно