ин витро лаборатория

ЛАБОРАТОРНО-ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС ЗА ИН ВИТРО ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

Лабораторията за ин витро производство на посадъчен материал към Института по овощарство, Пловдив е създадена през 1985г.
Тя е единствената в страната производствена лаборатория за размножаване, основно на подложки за овощните видове, някои сортове, южни култури, ягодоплодни, декоративни и други видове.
Комплексът разполага с необходимата материална база и се състои от: Депо-изолатор за отглеждане на изходните майчини растения, лаборатории по вирусология и микроразмножаване, оранжерия за адаптиране на ин витро получените растения към условия ин виво и полета за доотглеждане на посадъчния материал до неговата търговска реализация. Лабораторно-оранжерийният комплекс осигурява получаване по вегетативен начин на автентични, свободни от вируси растения, което е неотменно звено в схемата за производство на сертифициран посадъчен материал.

На договорна основа Комплексът произвежда:

ПОДЛОЖКИ
► за ябълки – М9, М26, М27, ММ106;
► за праскова – GF 677;
► за череши, сливи, кайсии

ЯГОДОПЛОДНИ ВИДОВЕ
► сортове ягоди, малини, къпини, арония

ЮЖНИ КУЛТУРИ
► актинидия (киви)

ДЕКОРАТИВНИ ВИДОВЕ
Освен посочените видове, по заявка, могат да бъдат разработени и произведени ин витро и други подложки, сортове и култури


   


 
     
     
 Адаптирани микрорастения след засаждане в стъклена оранжерия

  Изнасяне на адаптираните растения на открито
     
Доотглеждане на микроразмножените растения