ДокторантуриМатериалите за процедурата са публикувани на 21.01.2021 г.
Десислава Иванова Ангелова
Докторант на самостоятелна подготовка 
Научна специалност : Растителна защита  (хербология)
Професионално направление 6.2. Растителна защита
Научен ръководител: Доц. д-р Ганка Баева
Тема на дисертацията: „Ефикасност и селективност на почвени хербициди при лавандула (Lavandula angustifolia Mill)”

автореферат BG.pdf 
автореферат ENG.pdf


  1. Проф. д-р Заря Василева Ранковарецензия .pdf
  2. Проф. д-р Иван Стоянов Жалнов рецензия .pdf
  3. Проф. д-р Марияна Йорданова Иванова -  становище .pdf
  4. Проф. д-р Мая Динчева Димитрова -  становище .pdf
  5. Доц. д-р Пламен Атанасов Маринов-Серафимов становище .pdf


Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 12.02.2021 г. от 11:30 ч. в заседателната зала на Института по овощарство - Пловдив


                                                                                                                                                                    Материалите за процедурата са публикувани на 10.11.2020 г.
Дияна Василева Александрова
Докторант на самостоятелна подготовка 
Научна специалност : Растителна защита  (фитопатология)
Професионално направление 6.2. Растителна защита
Научен ръководител: доц. д-р Петър Чавдаров
Тема на дисертацията: „Реакция на крушови сортове към причинителя на огнен пригор Erwinia amylovora (Burril). Методи и средства за контрол.”

Автореферат  BG.pdf

Автореферат  ENG.pdf


  1. проф. д-р Иван Димитров Киряков - Рецензия
  2. доц. д-р Катя Георгиева Тренчева - Рецензия
  3. проф. д-р Заря Василева Ранкова -  Становище
  4. проф. д-р Марияна Йорданова Иванова -  Становище
  5. проф. д-р Вили Борисова Харизанова -  Становище


Публичната защита на дисертационния труд ще се проведе на 02.12.2020 г. от 11:30 ч. в голямата зала на Института по овощарство - Пловдив