Изследователи - Секция Селекция генетични ресурси и биотехнологии

Лиляна Руменова Начева
   професор, доктор
Ръководител

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Растителни биотехнологии (микроразмножаване, ембриокултури, соматична регенерация, генетична трансформация), физиология на овощните растения ин витро

   
Стефан Иванов Гандев
   
  професор, доктор на науките 

e-mail: s.gandev@abv.bg

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Орех, ябълка, круша, системи за формиране и резитба, растеж и плододаване, размножаване и селекция на ореха.

 
Мариета Костадинова Нешева
доцент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: 

Светослав Малчев
доцент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС:

Наталия Георгиева Димитрова
   гл. асистент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: 

Тъканни култури, ин витро размножаване, физиология на ин витро култивирани растения, растежни регулатори и физиология на овощни и дървесни видове

   
Виктория Николова
  докторант

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: растителни биотехнологии, тъканни култури,  клонално микроразмножаване, аклиматизация на растенията

   
Сашка Кирилова Савчовска
   асистент

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС:

   
Ангел Величков Димитров
   
 
докторант
ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Размножаване,  генетични ресурси при ореха,производство на стандартен и сертифициран посадъчен материал в контейнери

 
Пенка Методиева Фильова
   
  асистент

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Проучване, оценка и селекция при семкови овощни култури (ябълка, круша, дюля)