Изследователи - Секция Селекция генетични ресурси и биотехнологии

Аргир Тодоров Живондов

професор, доктор
Ръководител

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Събиране, съхраняване, изучаване и управление на овощни генетични ресурси; Селекция и помологични изследвания на нови овощни сортове; Сензорен анализ на плодове.