Изследователи - Секция Селекция генетични ресурси и биотехнологии

Виктория Николова

   асистент
  • e-mail: 

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: