Изследователи - Секция Селекция генетични ресурси и биотехнологии

Виктория Николова

  докторант

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: растителни биотехнологии, тъканни култури,  клонално микроразмножаване, аклиматизация на растенията