Изследователи - Секция Селекция генетични ресурси и биотехнологии

Лиляна Руменова Начева

   професор, доктор
Ръководител

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Растителни биотехнологии (микроразмножаване, ембриокултури, соматична регенерация, генетична трансформация), физиология на овощните растения ин витро