Изследователи - Секция Селекция генетични ресурси и биотехнологии

Мариета Костадинова Нешева

доцент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: