Изследователи - Секция Селекция генетични ресурси и биотехнологии

Пенка Методиева Фильова

   
  асистент

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Проучване, оценка и селекция при семкови овощни култури (ябълка, круша, дюля)