Изследователи - Секция Селекция генетични ресурси и биотехнологии

Сашка Кирилова Савчовска

   асистент

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: