Изследователи - Секция Селекция генетични ресурси и биотехнологии

Светослав Малчев

гл. асистент, доктор
  • e-mail:
  • автобиография
  • научноизследователски проекти
  • публикации

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: