Изследователи - Секция Селекция генетични ресурси и биотехнологии

Светослав Малчев

доцент, доктор

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: