Researchers - Breeding, Genetic Resources and Biotechnology

Виктория Николова

   асистент
  • e-mail: 

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: