Научно изследователски проекти


Проекти към ССА


Проект № ОЛ 17
Тема: Селекция насочена към сортове осигуряващи устойчиво производство на слива и кайсия в условията на динамично променящият се климат
Финансираща организация: Селскостопанска академия
Тип на конкурса и година: Научно-изследователски проект, 2022-2025г
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Мариета Нешева

Проект №ОЛ 18
Тема: Създаване, изучаване и съхранение на генетични ресурси от праскови, нектарини и череши
Финансираща организация: Селскостопанска академия
Тип на конкурса и година: Научно-изследователски проект, 2022-2025г
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Светослав Малчев

Проект № ОЛ 1
Тема: Нови подходи при производството на стандартен и сертифициран овощен посадъчен материал
Финансираща организация: Селскостопанска академия
Тип на конкурса и година: Научно-изследователски проект, 2019-2022г
Ръководител на проекта: проф. дн Стефан Гандев

Проект № ПОЗМ 208
Тема: Биологични подходи при размножаване и отглеждане на орех (Juglans regia)
Финансираща организация: Селскостопанска академия
Тип на конкурса и година: Научно-изследователски проект, 2015 – 2018г
Ръководител на проекта: проф. дн Стефан Гандев

 

                                                                                                                                                           

Проекти с външно финансиране

Проект № КП-06-Н46/3
Тема: Иновации и традиции в съхранението и използването на стари и местни генетични ресурси в овощарството и лозарството
Финансираща организация: МОН
Тип на конкурса и година: Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания, 2019г
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Светослав Малчев


КП-06 М 46/2
Тема:  "Проучване въздействието на новата клонова подложка „Доцера 6“ върху стопанските характеристики и качеството на плодовете"
Финансираща организация: МОН
Тип на конкурса и година: Конкурс за
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Мариета Нешева
Резултати.pdf                                                                                                                                                           

 

К