Научно изследователски проекти


Проекти към ССА

Проект № ОЛ 10
Тема: Оптимизиране на системите за интегрирана растителна защита при овощните култури
Финансираща организация: Селскостопанска академия
Тип на конкурса и година: Научно-изследователски проект, 2021-2024г
Ръководител на проекта: проф. д-р Заря Ранкова


Проект № ПОЗМ 237
Тема: Екологично отглеждане на праскови, кайсии и сливи
Финансираща организация: Селскостопанска академия
Тип на конкурса и година: Научно-изследователски проект, 2017-2020г
Ръководител на проекта: проф. д-р Заря Ранкова


Проект № ПОЗМ 193
Тема: Съвременни технологични подходи за оптимизиране производството на овощен посадъчен материал
Финансираща организация: Селскостопанска академия
Тип на конкурса и година: Научно-изследователски проект, 2014 – 2017г
Ръководител на проекта: доц. д-р Заря Ранкова
                                                                                                                                                           Проекти с външно финансиране

Проект № КП-06-Н 36/6
Тема: Иновативни решения за опазване на растителното здраве и получаване на качествени и здравословни плодове
Финансираща организация: МОН
Тип на конкурса и година: Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания
Ръководител на проекта: проф. д-р Заря Ранкова


Проект КП-06-Н 36/10 
Тема: „Актуални фитопаталогични проблеми при овощните видове в България: Неизследвани и инвазивни чужди фитопатогени с потенциален риск за биоразнообразието и биосигурността“
Финансираща организация: МОН
Тип на конкурса и година: Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания
Ръководител: доц. д-р Снежана Милушева


Проект № М 06/1/
Тема: Агробиологични проучвания на новата сливова подложка ‘Docera 6’, с оглед намаляване разпространението на вируса на шарката в овощните градини на България
Финансираща организация: МОН
Тип на конкурса и година: Конкурс за финансиране на млади учени 2016 – 2018г
Ръководител на проекта: ас. д-р Ваня Акова

 

Проект № НТС/Китай 01/12/
Тема: Екологични методи за борба с някои ключови неприятели в ябълковите градини при условията на устойчиво земеделие в България и Китай.
Финансираща организация: МОН
Тип на конкурса и година: Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания, 2016г - Двустранно сътрудничество
Ръководител на проекта: проф. д-р Христина Кутинкова