До:
От::
Относно:
Бележки:
 
Captcha
Въведи кода от картинката
 

Конкурс за главен асистентКонкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ - 2 бр:
1 бp. в професионално направление 6.2. Pacтителна защита (вирусология) и
1 бp. в професионално направление 6.2. Pacтителна защита (фитопатология)