To:
From:
Subject:
Notes:
 
Captcha
Enter the code from the picture
 

Конкурс за главен асистентКонкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ - 2 бр:
1 бp. в професионално направление 6.2. Pacтителна защита (вирусология) и
1 бp. в професионално направление 6.2. Pacтителна защита (фитопатология)