Автобиография - Виктория Николова

Име:

ВИКТОРИЯ НИКОЛОВА

Служебен адрес:

Домашен адрес:

4004, Пловдив, ул. „Остромила” № 12

3400, Пазарджик, ул. ,, К. Величков‘‘ № 6

 

 

тел:

+359 32 69 23 49

Тел: 0898888127

E-mail:

instov@abv.bg

 Е-mail: viki_mkd@abv.bg

Образование: Магистър, специалност – медицинска биология;

Бакалавър, специалност – молекулярна биология


Чужди езици: английски

Научни степени: асистент

Заемани административни и научни длъжности: ръководител ЛОК от 2017г.

Области на професионален интерес (ключови думи):  растителни биотехнологии, тъканни култури,  клонално микроразмножаване, аклиматизация на растенията

Научни проекти:

Общо - 7

Публикации

Общ брой - 26

15 по Web of Science и Scopus

Цитирания:

Общо – 10

10  в списания по Web of Science и Scopus