Добре дошли

Институтът по Овощарство – Пловдив е постоянно и водещо научно звено на Селскостопанска Академия (ССА)  при Министерството на земеделието и храните (МЗХ) с предмет научна, приложна и обслужваща дейност в областта на овощарството. 
Институтът е национално представителен в областта на българската овощарска наука. 
Уважаеми клиенти, вече е активен сайтът, на който можете да разгледате предлагания от нас посадъчен материал. Посетете го: http://nursery.fruitgrowinginstitute.com/