Автобиография - Георги Димитров Корнов

Име:

Георги Димитров Корнов

Служебен адрес:

Домашен адрес

4004, Пловдив, ул. „Остромила” № 12

бул. Източен 73 4004 Пловдив

тел:

+359 32 69 23 49

0899039510

E-mail:

instov@abv.bg

E-mail:

joro_kornov@abv.bg

Образование: Висше

Чужди езици:Английски и руски

Научни степени: Доцент доктор

Области на професионален интерес (ключови думи): овощни култури, ягодоплодни, технологии за отглеждане, напояване и химигация на овощните култури, водопотребление на културите, аграрикономика

Членство в научни и професионални организации: Съюз на учените в България- клон Пловдив

Федерация на научнотехническите съюзи – клон Пловдив

Научни проекти:
Общо - 18
Национални - 14
Международни - 4

Публикации

Общ брой - 57

…22…….. по Web of Science и Scopus

Цитирания:

Общо – 51

-           36      в списания по Web of Science и Scopus

Създадени сортове и технологии

Технология за отглеждане на орех“

Получени научни награди