Автобиография - Георги Димитров Корнов

АВТОБИОГРАФИЯ

Име

Георги Димитров КорновМясто на раждане

гр. Пловдив

Адрес

 Остромила 12, Пловдив

 

 

Образование:

 магистър, 2000г.

 

 

Работна характеристика:

 

 

 

Научна област

 

 

 

Чужди езици