Посадъчен материал


За закупуване на посадъчен материал посетете сайта: http://nursery.fruitgrowinginstitute.com/


Производствената база на Институт по овощарство – Пловдив предлага овощен посадъчен материал