До:
От::
Относно:
Бележки:
 
Captcha
Въведи кода от картинката
 

Конкурс за директор 

Конкурс за директор

На основание чл. 8 ал. 2 от Правилника за провеждане на конкурс за директор

допуснат до участие в конкурса:

- проф. дн Стефан Гандев - Програма за развитие на Институт по овощарство