Researchers - Breeding, Genetic Resources and Biotechnology

Стефан Иванов Гандев
   
  професор, доктор на науките 

e-mail: s.gandev@abv.bg

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: Орех, ябълка, круша, системи за формиране и резитба, растеж и плододаване, размножаване и селекция на ореха.

 
Marieta Kostadinova Nesheva
  • e-mail: 
  • curriculum vitae
  • research projects
  • publications

FIELDS OF RESEARCH : 
Svetoslav Malchev
  • e-mail:
  • curriculum vitae
  • research projects
  • publications
https://www.researchgate.net/profile/Svetoslav_Malchev
Наталия Георгиева Димитрова
   асистент

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: 

Тъканни култури, ин витро размножаване, физиология на ин витро култивирани растения, растежни регулатори и физиология на овощни и дървесни видове

   
Виктория Николова
   асистент
  • e-mail: 

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС:

   
Пенка Методиева Фильова
   
   assistant 

 

      e-mail: 

 curriculum vitae

 research projects

 publications

Areas of Professional Interest (Keywords):