Researchers - Breeding, Genetic Resources and Biotechnology

Svetoslav Malchev
  • e-mail:
  • curriculum vitae
  • research projects
  • publications
https://www.researchgate.net/profile/Svetoslav_Malchev
Наталия Георгиева Димитрова
   асистент

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: 

Тъканни култури, ин витро размножаване, физиология на ин витро култивирани растения, растежни регулатори и физиология на овощни и дървесни видове

   
Marieta Kostadinova Nesheva
  • e-mail: 
  • curriculum vitae
  • research projects
  • publications

FIELDS OF RESEARCH : 
   асистент
  • e-mail: 

ОБЛАСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНТЕРЕС: