News and events

News and events

Видеоматериали
1/25/2024 9:23:14 AM
Обява
4/24/2023 10:48:18 AM
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост
Покана
10/19/2022 10:23:00 AM
Благотворителен календар в подкрепа на Селскостопанска Академия
ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ На 30.11.2021 г. от 10.30 часа ще се проведе публична академична лекция на тема: „Основни научни приноси в изследователската дейност на проф. д-р Лиляна Начева“. Лекцията ще бъде онлайн чрез платформата Zoom Meeting. Линкът за достъп ще бъде публикуван 15 минути преди презентацията.
Конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ - 2 бр: 1 бp. в професионално направление 6.2. Pacтителна защита (вирусология) и 1 бp. в професионално направление 6.2. Pacтителна защита (фитопатология)
Уважаеми клиенти, вече е активен сайтът на който можете да разгледате и да си и изберете посадъчен материал. Посетете го: http://nursery.fruitgrowinginstitute.com/
Публична лекция
8/20/2019 2:17:40 PM
На 3 септември 2019 от 10.30 ч. ще се проведе публична лекция по преподавателски обмен на програма „Еразъм +“ на тема „Нови сортове лешник за създаване на модерна лешникова градина“